Politiker medger dålig valinformation till invandrare

I höstens val finns många förstagångsväljare som blivit svenska medborgare efter förra valet. Muhammed Abu Jarour, östersundare från Libanon, efterlyser bättre politisk information riktad till invandrare. Och länets politiker håller med i kritiken.l

Informationen till nya medborgare om var de olika partierna står politiskt varierar. Bara på en av de regionala hemsidorna finns lättillgänlig information på andra språk än svenska, nämligen på centerns.

Socialdemokrater och moderater kommer att aktivt söka upp nya väljare som har behov av information på andra språk. Resterande partier kommer att på ett mer traditionellt sätt dela ut valinformation på olika språk i de valstugor som sätts upp. ’

Men även den nye medborgaren har skyldigheter i form av att själv söka upp information, det säger bland annat moderaternas Jan-Anders Mattsson.