Få besvarade enkät om vindkraft i Offerdal

Många Offerdalsbor är positiva till vindkraft.

I alla fall säger 85 procent av lokalbefolkningen som besvarat en enkät att de kan tänka sig fler vindkraftanläggningar i Offerdal. 9 procent vill inte ha mer vindkraft i sin närhet.

Men bara drygt en tredjedel av de 1100 hushåll som fått enkäten har svarat. Det är för få för att ge en entydig bild, konstaterar högskolan på Gotland, som gjort undersökningen på uppdrag av företaget Vindkompaniet.

Det närmar sig två sedan vindkraftsanläggningen om sju snurror på Råshön i Offerdal togs i bruk - den hittills största landbaserade vindkraftanläggningen i norra Sverige.