Åre kommun överklagar flyplatsplanerna

Åre kommun överklagar nu länsstyrelsens beslut som tillåter ett flygbolag att landa och starta åtta gånger på Åresjön nästa vinter.

Miljö, Bygg och räddningsnämnden i Åre anger inga skäl till överklagandet utan vill avvakta till nästa nämndsmöte med att lämna in handlingar.

Kommunen har tidigare sagt nej till företaget eftersom de anser att miljöpåverkan från flygverksamheten skulle bli för stor.

Utöver kommunens överklagande har också två andra skrivelser kommit in till miljödomstolen - den ena från Åresjöns Östra fiskevårdsområdesförening.