Tält i stället för ny ankomsthall på Frösö flygplats

På Östersunds flygplats behövs en ny ankomsthall, för att kunna ta emot fler charterresenärer från utlandet. Men just nu har Luftfartsverket inga pengar till ett sådant bygge.

När det nu kommer flera charterplan samtidigt får resenärerna i det ena planet sitta kvar och vänta uppemot en timme.

För att finansiera bygget hoppas Luftfartsverket att få del av dom statliga pengar som regeringen avsatt till länet efter försvarsnedläggningen.

Tills vidare blir lösningen ett tält i stället för en ny ankomsthall.