I Torvalla finns stöd i Libanonkrisen

Nu har sammanlagt 16 länsbor evakuerats från striderna i Libanon. I morgon öppnar Östersunds kommun en samlingslokal i Torvalla där personal från kommunens stödgrupp kommer att finnas.

Förutom de som kommit hem från Libanon tar stödgruppen gärna emot de personer som kan behöva stöd när deras släkt och vänner finns kvar i Libanon.