Protester mot vinterbilbanan i Kall

Bygglovet av vinterbilbanan på Kallsjön har nu överklagats av sju olika sakägare.

Det är satsningen på att bjuda in potentiella bilköpare för att provköra bilarna på Kallsjön som fortsätter. Företaget som driver banan har fått tillfälligt bygglov för vinterbanan de närmaste fem åren.

Kommunen fick in klagomål från personer som berörs i området men klubbade ändå igenom bygglovet. Nu har beslutet alltså överklagats både med hänvisning till miljöhänsyn och säkerthetsrisker, men också för att banan stör omgivningen.

Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen.