Färre skolkar i glesbygden

Skolk är ett större problem i storstäder än i glesbygd. Det visar nya siffror från CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Närmare 10 000 gymnasieelever fick under det gångna läsåret sitt studiebidrag indraget minst en månad på grund av skolk. För att bli av med bidraget krävs en olovlig frånvaro på över 20 procent.

Men i Jämtland är det bara 93 elever som mister studiebidraget.

-Jag tror att det helt enkelt beror på att skolk är ett större bekymmer i storstäderna, säger Magnus Forss på CSN.

Gymnasieelever har rätt till studiebidrag tio månader per år. Fram till den första juli var bidraget 950 kronor i månaden, nu har det höjts till 1 050 kronor.