Kollektivtrafiken ska förbättras

Kollektivtrafiken i landet ska utredas för att göra resandet mer tillgängligt, attraktivt och effektivt. Regeringen vill bland annat ta fram bättre samordning av biljett- och bokningssystem, hitta attraktiva bytespunkter och förbättra resandet för personer med funktionshinder.

Det är regeringen som ger Vägverket och Banverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en långsiktig utveckling. Handlingsprogrammet ska utformas i samarbete med berörda myndigheter och övriga aktörer.