Eftersatt forskning för uppfinningar i norr

Mittuniversitetet måste satsa på forskning som leder till uppfinningar. Det kräver nu uppfinnare i området som menar att norrland halkat efter när det gäller forskning. Inget norrlandsuniversitet har ännu någon professur i inovationsteknik.

Det är bråttom om Norrland inte ska halka efter södra Sverige, säger uppfinnaren Bo Swedenklef. Han är uppfinnare från Örnsköldsvik och orolig för att Norrland hamnar på efterkälken när det gäller uppfinningar.

Flera universitet i södra Sverige har inrättat professurer i innovationsteknik, men varken Luleå, Umeå eller Mittuniversitetet har hakat på trenden.