Lät kadaver ligga i smältvatten

En djurägare i norra delen av länet har polisanmälts för att ha hanterat slaktavfall felaktigt. Djurägaren ska under vårvintern ha låtit djurkadaver och gammalt ensilage ligga helt öppet så att det blandat sig med smältvattnen.