Ohälsotalen sjunker i länet

Vi blir mindre sjukskrivna i länet, det visar nya uppgifter från försäkringskassan.

Ohälsotalet, dvs hur många sjukdagar som länsborna har sammanlagt, har sjunkit, men Försäkringskassan har som målsättning att det ska sjunka ännu mer.

Länet ligger fortfarande högt jämfört med resten av landet och har en av dom mindre minskningarna i jämförelsen.