Annorlunda gruppboende byggs i Mörsil

I Mörsil byggs ett nytt gruppboende för förståndshandikappade, men på ett litet annorlunda sätt. Inspirationen kommer från antroposoferna i Järna, och pengarna kommer från privatpersoner.

Margareta Lundstam har satt igång det hela och hon har velat använda sina pengar för att ge sin dotter Ingrid som har Downs syndrom ett bra hem.

Gården kommer att drivas av en stiftelse där pengarna kommer från familjen Lundstam och släktens företag Persson invest.