Kraftvärmeverk på gång i Åre

Under hösten kommer Jämtkraft att bestämma sig för om man skall bygga ett kraftvärmeverk i Åre, eller om man skall satsa på någon annan form av krafttillskott för området.

Jämtkraft vet att det krävs en utbyggnad om ett par år och börjar därför planera för en utbyggnad. Vd.n Henrik Grill säger att det tar några år innan kraftverket är på plats och att man därför redan i höst börjar planeringen.