Lav kan hindra lov för isbygge

Floran vid Tännforsen i Västjämtland kan störas av den is-iglo som anlagts på platsen under senare år.

På länsstyrelsen är man nu tveksamma till att ge tillstånd för iglon i framtiden. Tobias Ekendal säger att området har ett starkt skydd då naturen är känslig och att man därför kommer att kräva att verksamheten begränsas.

Länsstyrelsen genomför i sommar undersökningar för att försöka klarlägga hur mycket iglon påverkar floran på platsen.