Britter lagstiftar mot elapparater i vila

Den brittiska regeringen förbereder ett förbud mot standbyknappar på TV-apparater, video- och dvd-spelare - som ett led i regeringens energibesparingsprogram, berättar tidningen The Times Internetupplaga.

Elapparater som lämnats i viloläge beräknas stå för 8 procent av hushållens energiförbrukning i Storbritannien.

Något förbud mot standbyapparater är inte aktuellt i Sverige, enligt miljöminister Lena Sommestads pressekreterare Leif Åke Falk.

- Däremot är det viktigt med information om att man bör stänga av standbyfunktionen, säger han.

Enligt tidigare beräkningar krävs det mellan fem och tio kraftverk bara för att försörja apparater som står på standby i Europa.