Stort köpcentrum planeras i Krokom

Nu börjar planerna ta form på allvar för nästa stora köpcentrum i länet.

Ett nybildat bolag, Krokomsportalen, har gjort upp med Krokoms kommun om köp av mark i anslutning till nuvarande Krokomsporten - vid E 14-rondellen i Krokom, skriver Länstidningen. 

Där är tanken att det redan till jul nästa år ska finnas en galleria med 4 000 kvadratmeter handelsyta - i den första av tre utbyggnadsetapper.

Förutom redan befintliga Krokomsföretag ska flera för länet nya butikskedjor vara intresserade av att etablera sig på platsen.

Det säger Kjell Dragsnes, Krokomsportalens projektledare, till LT.