Norsk polis förstärker under Yran

Norska besökare på Storsjöyran kommer att känna sig som hemma när det gäller närvaron av lagens långa arm. Östersundspolisen får förstärkning under Yranhelgen av fyra norska poliser.

Östersundspolisen får förstärkning under Yranhelgen av fyra norska poliser.

- Erfarenheterna från tidigare samarbete i Åre under påskhelgerna är goda, säger Sören Backman, vakthavande befäl vid Östersundspolisen.

De norska poliserna har inte befogenheter att på egen hand göra ingripanden i Sverige och jobbar därför i par med svenska kollegor.