Partiernas tre viktigaste frågor i Krokom 2006


Moderaterna


1. Kvalitet inom skola, vård och omsorg.

2. Bygga en ny fungerande skola i Ås.

3. Regionalt beslutsfattande om strandskyddet och om jakt- och rovdjursfrågor.

-----------------------------------------------------------------


Centerpartiet


1. Fler jobb runt om i kommunen

För att Krokom ska fortsätta att utvecklas behövs fler jobb. Kommunen ska underlätta för befintliga företag att växa och nya att starta.

2. En barnvänlig kommun

Vi arbetar för valfrihet i barnomsorgen och en flexibel och elevanpassad skola som ska hålla en hög kvalité så att alla barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas.

3.Trygghet för äldre

Vill vill ge de äldre ökad valfrihet genom en ”omsorgscheck” inom hemtjänsten, så att de själva kan påverka omsorgen. Bättre stöd till anhörigvårdarna.

--------------------------------------------------------


Socialdemokraterna


1. Arbete, företagande och boende

Det viktigaste för oss socialdemokrater är att alla har arbete och en försörjning för att kunna leva och bo i vår kommun. Därför ska kommunen underlätta för företag att växa och att nya ska kunna etablera sig.

2. Framtiden är våra barn och ungdomar

Våra barn och ungdomar ska ha en trygg och utvecklande uppväxt som ger en god start i livet. Förskolan och skolan ska därför vara likvärdig och öppen för alla och ge kunskap och utbildning med hög kvalité.

3. Lägga liv till åren

Vi vill ge en trygg vård och omsorg med värdiga villkor för våra äldre. Därför vill vi tillsammans med landstinget erbjuda hälsosamtal till alla över 75 år för att alla ska få möjlighet att ta del av den vård och omsorg som finns.

---------------------------------------------------------------------


Vänsterpartiet

Jämställdhet och mångfald

Att aktivt arbeta med frågor om jämställdhet och mångfald är att ta ansvar för demokratins utveckling.

Vård och omsorg

Vänsterpartiet i Krokom tycker att alla gamla i vår kommun har rätt till god service, oavsett om man bor hemma eller på servicehem.

Funktionshinder

Att ha ett funktionshinder, oavsett om det är medfött eller förvärvat ska betyda att man får det stöd och den hjälp som behövs för att utjämna de nackdelar som finns.

---------------------------------------------------------------------


Kristdemokraterna

1. Gör förändringar inom äldreomsorgen. Underlätta för privata initiativ med mindre, närmare boenden. Inför fler mellanboendeformer. Se till att politiker blir proffs på äldrefrågor i en särskild Äldrenämnd. Permanenta hustomteprojektet och låt det gälla för hela kommunen.

2. Frys politikerarvoden vid 2006 års nivå och sänk antalet ledamöter i fullmäktige från 45 till 35.

3. Skapa förutsättningar för fler former av barnomsorg. Barn är olika och familjer behöver valfrihet.

-----------------------------------------------------------------------

Vi väntar på information från övriga partier.

--------------------------------------------------------