Sylarna ska utvecklas genom sponsring

Svenska Turistföreningen, STF:s, fjällstation på Sylarna ska nu utvecklas genom sponsring. Det kan röra sig om att företag sponsrar färg till husen, uppvärmningssystem och kanske bygget av en restaurang.

Gösta Westin som är fjällchef på STF säger till Radio Jämtland att föreningen behöver hjälp för att kunna utveckla framtida verksamhet.

Under hösten och vintern kommer STF att söka sponsorer och om allt går planenligt kommer den sponsrade verksamheten igång nästa sommar.