Turistföretagare tror på framtiden

Länets turistföretag som hyr ut stugor och rum till turister ser positivt på framtiden.

Enligt en undersökning som föreningen Turism i Sverige gjort tror 65 procent av logiförmedlarna i länet att deras omsättning kommer att vara högre om fem år än vad den är i dag.

Däremot tror de tillfrågade inte att antalet sysselsatta inom turismnäringen kommer att vara fler om fem år.

Närmare 1000 stugförmedlare i hela landet har tillfrågats i undersökningen.