Gifttåg sprutar banvallar i länet

Nu är Banverkets omstridda gifttåg som besprutar banvallarna på rull i länet.

Tidigare har flera kommuner haft invändningar mot ogräsbekämpningen med kemikalier.

Men trots att medlet som används numera - Roundup Bio - fortfarande är omtvistat, så sker besprutningarna nu i bästa samförstånd med kommunerna längs spåren.

- Vi rättar oss efter kommunernas önskemål och i speciellt känsliga områden sprutar vi inte, säger Banverkets ansvarige, Jan Jönsson, till Länstidningen.