Luftstrid på gång efter konkurrens om ambulans

Nu blåser det upp till strid om flygambulansuppdragen i landet.

Lufttransport, en av de båda aktörerna på området i Sverige, överväger att anmäla sin konkurrent SOS Flygambulans, som tidigare var ensamma i branschen i landet, till Konkurrensverket.

Lufttransport som fått uppdraget att sköta flygtransporter av patienter för landstinget i Jämtland och de tre övriga nordligaste landstingen anser att konkurrenten favoriseras.

Det är bara Norrlandstingen som upphandlat flygambulanstrafiken. I övriga landet är det SOS Alarm som tar emot och fördelar uppdragen från fall till fall.