Små vattenkraftverk i kläm när gröna elcertifikat tas bort

Regeringen har beslutat att ta bort de gröna elcertifikaten för anläggningar som är mindre är 1500 kilovattimmar. Och det här kommer att leda till att små vattenkraftverk blir mindre lönsamma i framtiden.

Det är efter krav från bland annat sportfiskarna och miljöpartiet som certifikaten som fungerat som premiering för de som producerar förnyelsebar energi tas bort.

Och för Folke Eriksson i Hovermo och han bror Yngve som har ett kraftverk som producererar el för ungefär tio normalvillor innebär det här beslutet stora förändringar.