Regnovädret beskedligare än väntat

Det väntade regnovädret blev inte riktigt av den kaliber som SMHI befarade igår. Men det har kommit rikligt med regn under gårdagskvällen och natten främst i södra och östra länsdelarna

Största regnmängden i området, 39 millimeter, uppmättes i Krångede i Östjämtland.

SMHI bedömer att det troligen har fallit upp mot 50 millimeter lokalt på sina håll.

Enligt SOS Alarm har man bara haft smärre problem, i form av åsknedslag och strömavbrott att hantera, till följd av ovädret.