BSE-test på får kan drabba fårägare ekonomiskt

Ett EU-beslut om BSE-testning av alla får som slaktas kan bli ett ekonomiskt bakslag för fårägare. Ingen vet nämligen vem som ska bekosta testerna.

Monica Starkenberg har en fårgård strax i Imnäs utanför Orrviken och hon hoppas på statlig hjälp.