Bandvagnar kör resenärer över raserade E14

Två bandvagnar sköter just nu transporten av resenärerna mellan Ånn och Enafors.

Efter gårdagens kraftiga skyfall som ledde till att järnvägens banvall och delar av E14 spolades bort vid Kvarnbäcken i Västjämtland, är bandvagn just nu det enda sättet att ta sig fram i det här området.

Den här tillfälliga lösningen är ett samarbete mellan Svenska Turistföreningen- STF och Försvaret, och kommer att pågå så länge det behövs.