Pensionärsförening kritiserar Åre kommun

Åre kommun har inga planer på att bygga något äldreboende i Åre trots att de äldre blir allt fler i trakten. I stället satsar man på hemvård och på att bygga ålderdomsanpassade boende för personer över 55 år något som Svenska Pensionärsföreningen i Västjämtland vänder sig mot.

- Många äldre känner sig otrygga och isolerade när de bor hemma. Den gamla ålderdomshemstanken är en modell som man gärna kunde ta efter idag, säger Torsten Lind, ordförande i SPF Västjämtland.