Höjda priser på timmer från gran

Idag, tisdag, höjer SCA Skog sina grundpriser på gransågtimmer i Jämtland och Västernorrland.

Priset på grantimmer höjs med 25 kronor per kubikmeter. Kristian Areskog, virkeschef på SCA Skog säger att bolaget höjer timmerpriset för att sågverken går bra och därmed behöver mycket timmer.

Bolaget inför också en leveranstidspremie på 30 kronor per kubikmeter, för timmer som kan levereras tidigt under hösten.