Klimatförändringar kan leda till fler ras i framtiden

Det kan bli vanligare med ras som det på E14 mellan Ånn och Enafors i framtiden och orsaken är klimatförändringar.

Men än så länge har inte SMHI kunnat se att uppvärmingen har lett till fler extrema skyfall just i Sverige. Men samhället borde ändå planera infrastrukturen så att den klarar av de fenomen vi idag menar är följder av klimatförändringarna. Det säger Sten Bergström som är forskare på SMHI.