"Kommunen bryter mot lagen"

Enligt folkpartisten och juristen Mats El Kott har Östersunds kommun brustit i lagen om offentlig upphandling i samband med byggandet av den nya fotbollsarenan vid stadsdel norr i Östersund.

Mats El Kott säger att kommunen skulle ha tagit in fler anbud och tagit mer betalt för marken där arenan ska byggas.

Han tycker därför att kommunens agerande strider mot kommunallagen och han vill nu att det här prövas i länsrätten.