Stora prisskillnader på hyggesris

Priset på grot, grenar och toppar - alltså resterna efter en avverkning skiljer sig stort i pris. Leif Magnusson, skogsägare på Frösön sålde cirka 150 ton motsvarande fem fullastade långtradare. För det fick han 2000 kronor före skatt.

Allteftersom vi använder mera skogsråvara tas nu också det mesta reda på efter en avverkning. I dag är det inte bara sågarna, pappersbruken o spånskiveindustrin som ska ha sitt - skogen är en stor energikälla.

Det har gjort Grot, alltså vanligt hyggesris har blivit en handelsvara.

Men hur kan det då komma sig att priset i extremfall kan skilja mellan 0 - 150 kronor.

- Det är hela tiden en fråga om kvalitén, säger Anders Lindberg produktionschef på SÅTAB, Sågverkens träprodukter AB.