Nikotinläkemedlen minskar i länet

Medan försäljningen av nikotinläkemedel ökar i Sverige är Jämtland ett av tre län där försäljningen minskat såhär långt i år jämfört med samma period ifjol.

Drygt en och en halv procent mindre nikotinläkemedel såldes här, medan apotekets försäljning i hela landet ökade med nästan 12 procent.

Apoteket som presenterar siffrorna menar att antalet snusare samtidigt ökar.

- Det behövs en kraftfull motoffensiv till snusbolagens cyniska storsatsning på att locka in allt fler i beroendet, säger Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket.