Bergs kommun JO-anmäls

Bergs kommun JO-anmäls, efter att en kommuninnevånare menar att en upphandling av utbildning för kommunanställda gått fel tillväga.

Enligt anmälan fick det vinnande företaget före anbudsgivningen som enda företag besöka kommunstyrelsen i Berg och förklara hur företagets arbete gick till.

Bergsbon vill också att JO granskar varför kommunledningen inte svarat på henns frågor i ärendet.