Diabetiker i länet får sämst vård i landet

Diabetesvården i länet är den sämsta i hela landet. Det skriver landstinget själv i en rapport. Samtidigt som landstinget har högsta andelen amputationer i landet fungerar ofta fotvården dåligt när det gäller diabetiker.