Tömda vattenmagasin stort problem

Sommarens problem för fisketurismen i Frostviken med tomma vattenmagasin och flyende turister kvarstår.

Därför har nu Länsstyrelsen och Kammarkollegiet bestämt sig för ett närmare samarbete för att få kraftföretagen att dela med sig av vattnet.

Från Länsstyrelsen förordar man en frivillig överenskommelse med bolagen då man inte tror att den juridiska vägen är möjlig, något som även ortsbefolkningen förordar.

Sören Lundgren som är ordförande i Forum Frostviken säger att diskussion om frivillighet, åtminstone till att börja med är att föredra.