Kyrkan vill slå ihop församlingar

Det kommer att krävas ytterligare sammanslagningar av kyrkans församlingar om kyrkan skall kunna hålls god standard.

Det säger Biskop Tony Guldbrandzenoch han fortsätter:

- Redan idag pågår det diskussioner i Strömsund och Krokom.

Men det är även på andra håll han menar att man måste bli större för att klara olika krav som ställs på församlingarna.

Ett exempel är arbetsmiljön där kyrkan fått utstå kritik och där Tony Guldbranzen menar att lösningen är större enheter och bättre kompetens.