Nya besparingskrav för länssjukvården

landstinget måste spara pengar och har därför beslutat om flera åtgärder som ska stoppa utflödet av pengar

Politikerna i landstingsstyrelsen beslutade i igår att bland annat lägga ned blodplasmatappningen vid Storsjötappen, eftersom intäkterna där minskat.

Och datumet för införandet av abonnemangstandvård för vuxna bör flyttas fram, eftersom folktandvården inte i nuläget klarar av den förväntade patientökningen.

Dessutom måste samtliga verksamhetsområden sänka sina kostnader, enligt landstingsstyrelsen.

De slutgiltiga besluten fattas av landstingsfullmäktige i oktober.