Ny arbetstidslag befaras skapa kaos

Kaos på arbetsplatserna - det är vad många, särskilt inom vården väntar sig efter nyår. Då införs en ny skyddslag för arbetstider i Sverige och resten av EU, för att de anställda inte ska arbeta för många timmar i sträck.

Många vård och omsorgsanställda är oroliga för konsekvenserna.

Inom ambulanssjukvården vet chefen Britt-Marie Jonsson att det krävs fler anställda på några orter.

Inom sjukhusvården kan läkarna inte längre kan spara ihop jourtid, utan måste gå hem och vila i elva timmar inom en 24 timmarsperiod.

Många befarar att de ska tvingas gå ner i arbetstid och i lön, fast det bedyrar man på Östersunds kommun är en missupfattning.