Svalt intresse för skolutbyte med EU-stöd

Länets skolor skulle kunna bli bättre på att använda EU:s pengar för att skolungdomar skall lära känna andra länders skolundervisning. I dag åker i alla fall Palmcrantzelever till Irland, för att se och lära.

På många håll i landet är reseutbytet långt över var vårt län visar upp. I exempelvis Gävle är man nästan dubbelt så resbenägna som här i länet.

Men i dag, fredag, reser en klass från trä och design-utbildningen på Palmcrantzskolan i Östersund till Cork på Irland för att under 14 dagar studera irländskt skol- och arbetsliv.