Vill att I 5 blir föredöme för tillgänglighet

Centern i Östersund vill att Stadsdel Norr, det vill säga gamla Fältjägareregementet, I 5, ska bli ett mönsterområde när det gäller tillgänglighet för till exempel handikappade, personer med barnvagnar och äldre människor.

Det man efterfrågar är bland annat gator, parker och uteplatser utan nivåskillnader och hissar i alla hus med flera våningar.

Centern tror att Stadsdel Norr på så sätt kan bli en förebild för hela landet.

Miljö- och samhällsnämnden ska nu behandla frågan.