Allvarlig biverkning av medicin anmäls

En läkare i länet har anmält en hittills okänd och allvarlig biverkning av en ångestdämpande medicin. En patient som fick medicinen Paroxetin drabbades först av kramper och tappade talförmågan.

Patienten fick föras akut till sjukhus och läkaren ser allvarligt på biverkningen och har anmält det inträffade till Läkemedelsverket.