Speciell friskola igång i Funäsdalen

I Funäsdalen har nu det nya frigymnasiet startat. Skolan är kombinerad med boende och där det går fem elever, alla på det estetiska programmet.

Skolan är speciell på många vis men mest för att den vänder sig till ungdomar med autism och Aspbergers syndrom.

Pedagogiken är individualiserad beroende på att behoven är olika. För även om alla eleverna har samma sjukdom så yttrar den sig på olika sätt och man lär sig på olika sätt.

Skolan är speciell också för att eleverna bor där.

- Att vara både skola och LSS-boende är nytt i Sverige, säger initiativtagaren Ulla Crusell.

Man integrerar skolarbetet med social träning och fritid. Det är också i hög grad samma personer som är med i undervisnignen och som arbetar i boendet. Ämneslärare hyrs in för de timmar som de behövs i skolan. Det man lärt sig i skolan kopplas till det man gör till vardags.