Två företag i konkurs i länet

Två av länets företag har gått i konkurs.

Företaget United publishing company Sweden AB har gått i konkurs. Företaget har inte längre någon verksamhet, och inte heller några anställda. Däremot har de 190.000 kronor i skulder till staten. Det är staten som har begärt företaget i konkurs.

Även Företaget Enastående kläder i Östersund AB har gått i konkurs. Det är företaget som begärt konkursen.