Sverige kan tvingas bryta uran

Sverige kan i framtiden bli tvingade att bryta uran om det uppstår brist på uran i EU. Redan nu så borras det efter uran i Sverige, till exempel i Hotagen. Det kanadensiska företaget Mawson har fått tillstånd att ta prover söder om Rörvattnet.

Provborrningarna oroar befolkningen i Hotagen men det kan bli brytning trots protester. Det är nämligen inte Sverige som äger det uran som finns i svensk mark.

Det framgår av Euratomfördraget som Sverige skrev under vid inträdet i EU 1995. I avtalet står att den Europeiska atomenergigemenskapen är ägare till allt uran inom EU, det rapporterar P1 programmet Naturbruk.

Avtalet kom till 1958 då man trodde att uran skulle kunna bli en bristvara. Då priserna på uran har ökat med flera hundra procent de senaste åren finns det de som tror att Sverige kan bli mer eller mindre tvingade att bryta uran.