Maggi vill skärpa skogsbruksregler

Skogsägare som missköter sig och exempelvis avverkar mer än vad de anmält i förväg ska betala en straffavgift. Det föreslår landshövding Maggi Mikaelsson i den skogsutredning som hon överlämnade till näringsdepartementet idag.

Hon anser annars att den svenska skogspolitiken i stort sett fungerar bra. Bland annat framhåller hon att skogsägarnas ambitionsnivå är hög.

Men hon tycker att skogsägarna är för dåliga på att röja.

Hon föreslår att det ska bli obligatoriskt för skogsägarna att göra skogsbruksplaner.

Öka virkesuttaget ur skogen genom att t ex odla skog på jordbruksmark som inte längre används och ändra gränsen för fjällnära skog.

Det är andra förslag i utredningen.

Utredaren menar att skogen kan ge mer och det behövs för att man ska kunna minska utsläppen av växthusgaser.

Men när det gäller skyddet av skogen vill utredaren avvakta den utvärdering som ska göras om två år.

Det betyder att målen som finns för att skydda skog - och som skulle vara nådda 2010 - inte kommer att nås förrän tidigast 2018.