Tummen ner för ny mönstringsmetod

Värnpliktsrådet tycker inte om Pliktverkets nya urvalsmetod för mönstring till lumpen.

De kallar metoden ”ett olyckligt steg bakåt i arbetet för att få de bäst lämpade individerna på rätt befattning” och skriver att ”det verkar helt osannolikt att 35 000 personer av Sveriges mönstringskull skulle vara olämpliga att genomföra värnplikt”.

I ett frågeformulär har tonåringarna själva fått beskriva sin fysiska och psykiska hälsa. Utifrån den gallringen kallas denna gång mindre än hälften av årskullen - knappt 25 000 ungdomar - till mönstring och bara en femtedel av dem - eller drygt 5 000, ska göra värnplikt.

Pliktverket får sänkta anslag och den nya urvalsmetoden är ett sätt för verket att spara pengar. Ett annat är att lägga ner mönstiringkontoren i Östersund och Karlstad.

Värnpliktsrådet vill i stället ha tvådagarsmönstring som i dag.