Björntanden går in i andra andningen - söker stöd hos asiatiska investerare

Initiativtagarna till Björntanden-bygget har nu döpt om projektet till ”Breath of life” - ett namn som bättre ska beskriva inriktningen på hälsa och miljö.

Projektgruppen söker nu internationella investerare för att kunna bygga anläggningen på Frösön, och man är nöjd med besöket vid en internationell fastighetsmässa i Hong Kong i förra veckan, även om det är för tidigt att säga om det resulterar i någon investeringsvilja.

- Vårt koncept väcker intresse och nyfikenhet, säger projektledaren Ante Åkerström.