Jämställdhetsperspektiv - nyhet i folkhälsoarbetet

Kvinnor har sämre hälsa än män - och det beror på den omjämlika fördelningen av makt och tillgångar, hävdar genusforskningen.

Nu vill forskarna att jämställdhetsperspektivet ska användas i folkhälsoarbetet för att få till en förändring.