Engcon och Mählers går samman

Två framgångsrika verkstadsföretag i länet slår nu sina påsar ihop. Strömsundsföretaget Engcon köper 22 procent av aktierna i Rossöföretaget Mählers.

Engcon tillverkar tillbehör för grävmaskiner. Mählers tillverkar snöplogar och annan snöröjningsutrustning för tunga fordon.

Båda företagen säljer mycket av sina produkter på export och genom samgåendet hoppas de stärka sina positioner - genom samverkan på bland annat inköps- och marknadsområdena, skriver man i ett pressmeddelande.