Nämndsledamot JO-anmälde nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden i Bergs kommun har blivit JO-anmäld för hur den hanterat ett bygglovsärende.

Nämnden hade missat att ange när en viss bygglovsansökan skulle vara inlämnad.  En ledamot uppmärksammade bristen och saken skulle åtgärdas.

Men det gjordes aldrig, handlingarna blev kvar på expiditionen. Ledamoten har nu anmält hanteringen till Jusitieombudsmannen.